Doelgroep

Doelgroep

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.


Mensen met verstandelijke en psychische problemen (PDD-NOS, ADHD, ASS).


Mensen met een verstandelijk/cognitieve beperking (LVG).


Mensen met een burn-out.


Stage/werkplekken  voor mensen met een PGB.

Leerlingen die zich niet kunnen handhaven in het reguliere onderwijs en een zetje in de rug nodig hebben om hun plaats te vinden in het reguliere bedrijfsleven.