Nieuwsbrief: Vooruit

Nieuws van Carre Pour Travail

Het laatste nieuws

   

Geachte / beste relatie,

 

In de afgelopen jaren is er veel veranderd  binnen het sociaal domein. De gemeentes hebben een grotere taak gekregen en zijn een weg aan het zoeken hoe het beste in een kwalitatief hoge en stabiele zorgverstrekking kan worden voorzien. Per gemeente zien wij ook verschillende manieren van aanpak. Dit maakt het voor ons als kleine zorgverstrekkers lastig en is de reden waarom wij met een aantal partners zijn gaan nadenken hoe wij met deze veranderingen het beste kunnen omgaan.

 

Wij hebben ons altijd individueel gericht op het verstrekken van zorg binnen verschillende doelgroepen. Wij richten ons vooral op het aanbieden van arbeid gerichte dagbesteding, ambulante begeleiding, coaching, creatieve dagbesteding en contextuele hulpverlening

Door samen te werken met andere zorgaanbieders  zullen wij een betere brug  kunnen slaan naar zowel gemeentes, instanties maar vooral ook naar de mensen die deze vorm van ondersteuning nodig hebben. Wij hebben daarbij gekozen voor een samenwerking, door de handen ineen te slaan en ons centraal naar buiten te presenteren als

 

  Coöperatie Vooruit!   (zorg voor mensen, vanuit passie en samenwerking)

 

Samen met meerdere zorgaanbieders  hebben wij een coöperatie opgericht waardoor het mogelijk is via één loket 6 verschillende bedrijven te bereiken die dagbesteding, ambulante begeleiding en coaching aanbieden,  waardoor wij  veelal een passende plek kunnen bieden binnen veel verschillende activiteiten. Wij verwachten met onze coöperatie Vooruit!  vooruitstrevend te participeren naar de richtingen die van toepassing zijn op de gemeentelijke inkoop 2018 .

 

 Het kan natuurlijk zijn dat uw organisatie al samenwerkt met een partner van de coöperatie. U weet dan in ieder geval dat u kunt rekenen op een breder aanbod.

Natuurlijk komen wij graag onze samenwerkingsvorm nader toelichten om u duidelijk te maken wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

 

 

Met vriendelijke groet ,

 

Bert van de Kuilen, Ad den Engelsman, Wim van Leeuwen , Machiel den Engelsman, Gerda Meijer, Mirjam Stam

Coöperatie Vooruit!                                                                                 zorg voor mensen, vanuit passie en samenwerking